พิธีเปิดงานประชุมทันตแพทย์โลก

18 Sep 2015
วันอังคาร 22 กันยายน 2558

เวลา 18.00 น. ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมทันตแพทย์นานาชาติของสหพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI 2015 Annual World Dental Congress) ซึ่งเป็นงานประชุมด้านทันตกรรม ที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของโลก จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ทันตแพทย์ อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา ประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมทันตแพทย์โลก โทรศัพท์ 02 539 4748ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095 อีเมล [email protected]นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง ผู้จัดการ โทรศัพท์ 02-694-6006 อีเมล [email protected]นางสาวขวัญชนก อดทน ผู้ปฏิบัติการ โทรศัพท์ 02-694-6096 อีเมล [email protected]