ภาพข่าว: งานเปิดตัวทูตกีฬาและผู้ถือธง “การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 นนทรีเกมส์”

07 Dec 2016
ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม (คนกลาง) รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล (ที่ 3 จากซ้าย) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ จัด งานเปิดตัวทูตกีฬาและผู้ถือธง "การแข่งขันสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 นนทรีเกมส์" เป็นการรวมพลังชาวสาธิตฯ 21 สถาบัน โดยมี หทัยรัตน์ เพชรพนมพร วงษ์ประยูรและ ปวีณวรรณ ฮุ่นตระกูล ร่วมงาน ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ เมื่อวันก่อน
ภาพข่าว: งานเปิดตัวทูตกีฬาและผู้ถือธง “การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 นนทรีเกมส์”

รายชื่อบุคคลในภาพ (จากซ้าย)

1. สุภาพร วงษ์ถ้วยทอง แขกผู้มีเกียรติ

2. ปวีณวรรณ ฮุ่นตระกูล แขกผู้มีเกียรติ

3. รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

6. หทัยรัตน์ เพชรพนมพร วงษ์ประยูร แขกผู้มีเกียรติ

7. ยอดยิ่ง ศุภศรี ทูตกีฬาการแข่งขันสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 นนทรีเกมส์

หมายเหตุ: การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 นนทรีเกมส์ จะจัดขึ้นการแข่งขันขึ้น ในระหว่างวันที่ 6 – 12 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์