ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบมุมความรู้ตลาดทุนให้ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

พฤหัส ๐๗ เมษายน ๒๐๐๕ ๑๒:๐๓
กรุงเทพฯ--7 เม.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการ (ที่สองจากซ้าย) พร้อมด้วย ผาณิต เกิดโชคชัย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ซ้ายสุด) มอบมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) ให้แก่ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อเผยแพร่สื่อความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน การออม การลงทุน และการบริหารธุรกิจ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับมอบ (ที่สองจากขวา)
สามารถคลิกดูภาพข่าวได้ที่ www.thaipr.net--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด