พิธีลงนามในสัญญาเงินกู้ 16,000 ล้านบาท ร่วมกับ 9 พันธมิตรธนาคาร

พุธ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๐๐๑ ๑๖:๒๓
กรุงเทพฯ--14 พ.ย.--ดีแทค
เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2544 ที่ผ่านมา บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (แทค) ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในระบบ DTAC โดย คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณสมลักษณ์ สัจจาภินันท์ ประธานกรรมการบริหาร ให้เกียรติเป็นประธาน "พิธีลงนามในสัญญาเงินกู้ 16,000 ล้านบาท" จากธนาคารพาณิชย์ไทยและธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในประเทศไทย ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง 9 พันธมิตรธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี. และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานแกนนำ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน), ธนาคารซูมิโม่ มิตซุย สาขากรุงเทพ, ธนาคารแสตนดาร์ด ชาร์เตอร์ นครธน จำกัด (มหาชน) และธนาคารแสตนดาร์ด ชาร์เตอร์ สาขากรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายโครงข่ายสัญญาณในเฟสที่ 3 และส่วนหนึ่งเพื่อนำไปใช้ในการชำระหุ้นที่กู้ครบกำนหดระยะเวลาของทางบริษัทฯ สำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมโอเรียนเต็ล
แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่าย Corporate Communication บมจ.แทค คุณพิมพกานต์ พิมพ์พิทักษ์ โทร. 0-2202-8090 โทรสาร 0-2202-8895E-Mail : [email protected] จบ--
-ตม-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด