ไอที ซิตี้ ร่วมกับ ไอทีไอที จัดอบรมอินเตอร์เน็ต เพื่อสมาชิกและกลุ่มลูกค้าโฮมยูสโดยเฉพาะ

พุธ ๐๒ กรกฎาคม ๑๙๙๗ ๑๘:๓๔
กรุงเทพ--2 ก.ค.--ไอที ซิตี้
ไอที ซิตี้ ร่วมกับสถาบันไทยสารสนเทศเทคโนโลยี (ไอทีไอที) จัดอบรมหลักสูตรอินเตอร์เน็ต เพื่อกลุ่มผู้ใช้โฮมยูสและสมาชิกที่ถือบัตรไอที ซิตี้ เมมเบอร์ การ์ด โดยเฉพาะ ในวันเสาร์ที่ 19 และ 26 กรกฎาคม 2540 พร้อมรับซอฟต์แวร์ Get Internet 1 ชุด มูลค่า 199 บาทฟรีทันที สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ไอที ซิตี้ ชั้น 5 พันธุ์ทิพย์พลาซ่า
นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมอินเตอร์เน็ตในครั้งนี้ว่า "ไอที ซิตี้ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ด้วยการเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพร้อมที่จะถ่ายทอดสดสู่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป นอกเหนือจากการเป็นศูนย์จำหน่ายและบริการสินค้าทางด้านไอทีที่ครบวงจร"
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด จึงได้ร่วมมือกับสถาบันไทยสารสนเทศเทคโนโลยี (ไอทีไอที) จัดอบรมในหลักสูตร "อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น" เพื่อผู้ใช้โฮมยูสโดยเฉพาะ โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ Basic to Internet เน้นความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ Advance Internet Application เน้นความรู้ชั้นสูงสำหรับผู้ที่เคยสัมผัสระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาบ้างแล้ว
โดยการจัดอบรมหลักสูตร "อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น" ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอที จากสถาบันไทยสารสนเทศเทคโนโลยี (ไอทีไอที) มาเป็นผู้บรรยาย สำหรับรายละเอียดของเนื้อหาการอบรมนั้น ประกอบไปด้วย 1. การก้าวสู่โลกอินเตอร์เน็ต 2. เรียนรู้ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 3. การค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบ World Wide Web โดยอาศัยระบบมัลติมิเดียทั้งภาพและเสียง 4. การประชุมหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้ระบบเสียงด้วยโปรแกรม Pow Wow, Net Meeting, Comic Chat และ 5. การควบคุมการรับข้อมูลข่าวสารโดยใช้ซอฟต์แวร์ Cyber Patrol
นายเอกชัยกล่าวเสริมว่า "การจัดอบรมหลักสูตร "อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น" จะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 และ 26 กรกฎาคม 2540 โดยแบ่งการอบรมออกเป็นวันละ 2 รอบ คือ รอบเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. และรอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น."
"สำหรับสมาชิกไอที ซิตี้ เมมเบอร์การ์ด เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น" เพียงท่านละ 999 บาท และสำหรับผู้สนใจทั่วไป จะเสียค่าใช้จ่าย 1,500 บาท พร้อมทั้งรับซอฟต์แวร์ Get Internet 1 ชุด มูลค่า 199 บาทฟรีทันที สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน สามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด ชั้น 5 พันธุ์ทิพย์พลาซ่า โทร 656-5030-45 โทรสาร 254-8550"
สำหรับสมาชิกหรือกลุ่มผู้ใช้โฮมยูสที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น" จะได้เรียนรู้และสัมผัสเทคโนโลยีระบบอินเตอร์เน็ตอย่างใกล้ชิด โดยสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทางไอที ซิตี้ จัดเตรียมไว้ให้สำหรับ 1 เครื่องต่อ 1 ท่าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกทักษะการใช้งานจริงแก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำในการใช้งานอย่างใกล้ชิด
นายเอกชัยกล่าวสรุปว่า "ไอที ซิตี้ คาดว่าการจัดอบรม "อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น" ในครั้งนี้ จะให้ประโยชน์กับสมาชิกและผู้สนใจที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างมาก ซึ่งบริษัท ไอที ซิตี้ มีนโยบายการจัดกิจกรรมเพื่อกลุ่มลูกค้าและผู้สนใจทั่วไปอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการจัดอบรม การจัดสัมมนา การจัดงานนิทรรศการ การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีไอทีที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้โฮมยูสโดยตรง"
การจัดอบรมหลักสูตร "อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น" จะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 และ 26 กรกฎาคม 2540 นี้ โดยสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด ชั้น 5 พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า โทร 656-5030-45 โทรสาร 254-8550--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด