ปฏิทินธุรกิจวันเสาร์ที่ 29 และวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2541

ศุกร์ ๒๘ สิงหาคม ๑๙๙๘ ๑๕:๑๓
กรุงเทพ--28 ส.ค.--บิสนิวส์
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2541
08.00 น.
ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารสหธนาคาร และสรสิทธิ์ สุนทรเกศ รอง ผอ.ฝ่ายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายเรื่อง "การปรับโครงสร้างหนี้พร้อมการนำเสนอร่างมาตรฐานการบัญชี" ห้องควีนส์ปาร์ค โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค
13.00 น.
สุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานสัมมนา "ทางออกของคนซื้อบ้านไม่ได้บ้าน" ห้องพิมานเมฆแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิกโก้
13.00 น.
นภพล ใจดี ได้รับการแต่งตั้งจาก ITPC ให้เป็นผู้นำการปฏิบัติการพิทักษ์โลก Java...GEDDON ขอเชิญเพื่อนนักข่าว เข้าร่วมเรียนรู้ปฏิบัติการ Java...GEDDON ศูนย์บัญชาการ ITPC (สมาคมนักข่าว ถนนราชดำเนินกลาง)
13.00 น.
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนา "ผู้นำสังคมไทยระดับชาติ" และแถลงรายละเอียด "โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์ผู้นำสังคมไทย" (FUTURE LEADER) ห้อง PLENARY HALL ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2541
09.00 น.
สภาธุรกิจออสเตรเลีย-ไทย จัดประชุมสภาธุรกิจออสเตรเลีย-ไทย ครั้งที่ 11 ขึ้น ห้องบอลรูม โรงแรมรีเจนท์ กรุงเทพฯ
10.00 น.
กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกับ สมาคมการค้ามันสัมปะหลังแถลงข่าว "ผลการสำรวจปริมาณผลผลิตมันสัมปะหลังฤดูการผลิตปี 2541/2542" ห้องประชุม 301 ชั้น 3 กรมการค้าต่างประเทศ--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด