สหวิริยา โอเอ จัดงาน "SVOA's 15th Anniversary Exhibition & Seminars"

อังคาร ๑๐ มิถุนายน ๑๙๙๗ ๑๓:๐๐
กรุงเทพ--10 มิ.ย.--สหวิริยา โอเอ
บริษัท สหวิริยา โอเอ จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดงาน 15 ปี สหวิริยา โอเอ "SVOA's 15th Anniversary Exhibition & Seminars" โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ มนตรี ด่านไพบูลย์ รมว.ทบวงมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศ.ดร.เธียรชัย ศรีวิจิตร, นายแจ๊ค, มินทร์ อิงค์ธเนศ, นายวีระ อิงค์ธเนศ, นางกนกวิภาวิริยประไพกิจ, นายอนันต์ วรธิติพงศ์, นายเอกชัย ศิริ จิระพัฒนา ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2540 เวลา 08.45 น. ณ ห้อง ASIC ชั้น 34 อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คิม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท สหวิริยา โอเอ โทร. 682-6111 ต่อ 3025--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด