ปฏิทินธุรกิจวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2541

พฤหัส ๐๖ สิงหาคม ๑๙๙๘ ๑๕:๓๒
กรุงเทพ--6 ส.ค.--บิสนิวส์
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2541
08.30 น.
ภูมิชาย ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ เมืองไทยประกันชีวิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ และนักบริหารงานบุคคลในฐานะนักยุทธศาสตร์" หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต
09.15 น.
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการเรื่อง "วิกฤตเศรษฐกิจไทยกับผลกระทบทางสังคม" ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
10.00 น.
บง.เงินทุนธนกิจ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2541 ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารนวธนกิจ ถ.พญาไท
11.00 น.
ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ รมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ เรื่อง "การประชุมอย่างไม่เป็นทางการของรัฐมนตรีเศรษฐกิจภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMST-EC ห้องมาเลเซีย ชั้น 3 โรงแรมแชงกรี-ลา (กรุงเทพ วิง)
13.30 น.
เสรี วังส์ไพจิตร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหัศจรรย์ท่องเที่ยวไทย ห้องเพลนนารี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
17.00 น.
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีเปิดโรงไฟฟ้าวังน้อย อ.วังน้อย จ.อยุธยา--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด