ธนาคารโนวาสโกเทีย อนุมัติเงินกู้ 150 ล้านเหรียญฯให้ไทยธนาคารเพื่อใช้ขยายสินเชื่อและเงินลงทุนในต่างประเทศ

จันทร์ ๑๒ กันยายน ๒๐๐๕ ๑๑:๒๕
กรุงเทพฯ--12 ก.ย.--ธนาคารไทยธนาคาร
นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามใน
สัญญาเงินกู้ จำนวน 150 ล้านเหรียญสหรัฐระยะเวลา 9 เดือน กับ Mr. Claude D. Morin , Managomg Director & Head of Nova Scotia Asia Ltd. Singapore และนายกอบศักดิ์ ดวงดี Vice President & Country Head The Bank of Nova Scotia Bangkok Branch
นายพีรศิลป์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ธนาคารได้รับความเชื่อมั่นจากธนาคารชั้นนำต่าง
ประเทศในการสนับสนุนทางการเงินหลังจากที่ก่อนหน้านี้ธนาคาร HSBC และกลุ่ม Bank of America ได้อนุมัติเงินกู้รวม 270 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งธนาคารจะได้นำวงเงินกู้ในครั้งนี้มาใช้ในการขยายสินเชื่อ และการลงทุนในต่างประเทศระหว่างรอรับเงินชดเชยจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (CAP) จากกองทุนฟื้นฟูฯ ในสิ้นปี 2548
ด้านนายกอบศักดิ์ ดวงดี Vice President & Country Head The Bank of Nova Scotia
Bangkok Branch กล่าวว่า ธนาคารมีความยินดีที่ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ธนาคารไทย
ธนาคารในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของภาคธุรกิจการเงินและสถาบันการเงินของไทย.
สำนักประชาสัมพันธ์
โทร.0-2638-8257
สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด