สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ฯ จัดสัมมนา "อนาคตของปศุสัตว์ไทย"

พฤหัส ๑๙ กุมภาพันธ์ ๑๙๙๘ ๑๖:๔๔
กรุงเทพ--19 ก.พ.--สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย
สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จะจัดสัมมนาเรื่อง "อนาคตของปศุสัตว์ไทย" โดย ฯพณฯ ศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และกล่าวบรรยายเรื่อง "สภาวะเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับอาพด้านปศุสัตว์" พร้อมด้วยผู้มีประสบการณ์ด้านการเงินระดับโลก และนายกสมาคมที่อยู่ภาคการเลี้ยงสัตว์และอาหารสัตว์ เป็นผู้บรรยาย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กมภาพันธ์ 2541 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมนานาชาติ (BITEC) ถนนบางนา-ตราด กม.1--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด