พ.ส.ท.,ททท. และโซนี่ มิวสิค จัดคอนเสิร์ตการกุศล Reggage Ska Party-Help Save The Green

อังคาร ๑๗ มิถุนายน ๑๙๙๗ ๐๘:๓๘
กรุงเทพ--17 มิ.ย.--พ.ส.ท.
มูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว (พ.ส.ท.) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และโซนี่ มิวสิค (ประเทศไทย) กำหนดจัดการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล Reggage Ska Party-Help Save The Green โดยศิลปินวง Tokyo Ska Paradise จากประเทศญี่ปุ่น และวง T-Bone ของประเทศไทย กำหนดเปิดการแสดงในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2540 ณ MBK Hall ศูนย์การค้ามาบุญครอง สี่แยกปทุมวัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวให้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ และเพื่อนำรายได้จากการจัดงานสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ของ พ.ส.ท.ให้ขยายผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ในการนี้ พ.ส.ท.ร่วมกับผู้สนับสนุนการจัดงาน กำหนดจัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนขึ้นในวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2540 เวลา 16.30 น. ณ ห้อง The Lounge ชั้น 2 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ศูนย์การค้ามาบุญครอง โดยมีนางจุฑามาศ ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว เป็นประธานในการแถลงข่าว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พ.ส.ท. โทร. 281-0422 ต่อ 139, 140 โทรสาร 280-6249--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด