เจ้าหน้าที่เทศบาลกรุงมัสกัต ประเทศโอมานเยี่ยมชมสวนสาธารณะ กทม.

15 Aug 2000

กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--กทม.

นายอนันต์ ศิริภัสราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม กทม. เปิดเผยว่าสำนักสวัสดิการสังคมได้รับการประสานงานจาก กองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ ว่าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต จะดำเนินโครงการนำ ข้าราชการของเทศบาลกรุงมัสกัต ประเทศโอมาน มาศึกษาดูงานด้านการจัดภูมิทัศน์ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15-24 ส.ค.43 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและขยายตลาดการบริการของธุรกิจไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดภูมิทัศน์ การจัดสวนและสวนสาธารณะ เนื่องจากความต้องการและการขยายตลาดด้านการจัดภูมิทัศน์ในโอมาน และตะวันออกกลางมีแนวโน้มสูงขึ้น และเป็นโอกาสที่ดีที่หน่วยงานของไทยจะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเทศบาลกรุงมัสกัต เพื่อผลประโยชน์ในการขยายธุรกิจด้านดังกล่าวในโอมานต่อไป

ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม กล่าวอีกว่า ในโอกาสนี้ กระทรวงการต่างประเทศ จะได้นำเจ้าหน้าที่เทศบาลกรุงมัสกัต จำนวน 2 คน ได้แก่ Mr.Mubark bin Mohamed Al Shekaili (Agriculture Technician) และ Mr.Juma bin Ali Al Hashar (Assistant Engineer) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต เข้าพบหารือและรับฟังการบรรยายสรุปที่สำนักสวัสดิการสังคม และเยี่ยมชมสวนสาธารณะภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สวนหลวง ร.9 ในวันที่ 22 ส.ค.43 นี้อีกด้วย ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของไทย ที่ชาวต่างชาติได้เห็นถึงความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว และเลือกที่จะเข้ามาศึกษาดูงานทางด้านนี้ในประเทศของเรา โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร เมืองใหญ่ที่มีปัญหาด้านมลพิษทางอากาศอย่างมาก แต่ก็ยังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะให้มีมากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี--จบ--

-นศ-