สวทช. จัดสัมมนา Linux Server กับการใช้ Server สำหรับโรงเรียน

26 Sep 2005

กรุงเทพฯ--26 ก.ย.--สวทช.

ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้พัฒนา Linux SIS เพื่อส่งเสริมการใช้งานภายในโรงเรียน ตามโครงการ SchoolNET ตั้งแต่ปี 2539-2545 จนประสบความสำเร็จ และมีผลงานที่ได้รับการยอมรับ จากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ Linux SIS (New Version) รวมถึงโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์โซลูชั่นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ที่มีประสิทธิภาพให้แก่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ได้เห็นว่า สถาบันของท่านน่าจะได้รับประโยชน์ จากการใช้โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ ที่ศูนย์ฯ ได้พัฒนาขึ้น เพื่อผลักดันให้มีการใช้ไอทีสำหรับโรงเรียน โดยไม่ต้องมีปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ หรือการจัดหางบประมาณ ที่เกินกำลังอีกต่อไป

สัมมนาฟรี ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2548 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กทม.(สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพระราม9)

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call Center โทรศัพท์ 02-264-9565 หรือ แฟกซ์ 02-264-9512 หรือ

อีเมล์: [email protected]จบ--