ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จัดงานแถลงข่าว Future Priority Survey Report

21 Mar 2014
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) หน่วยงานบริการธนาคารพิเศษและธนาคารระหว่างประเทศ ได้มีการทำการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการทางการเงินและธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการทางการเงินที่หลากหลายของลูกค้าธนาคาร

ล่าสุดธนาคารฯ ได้จัดทำแบบสำรวจ The Future Priority Survey Report เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมทางการเงินและเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงทางการเงินของประชากรใน 9 ประเทศในทวีปเอเชีย ธนาคารฯ จึงมีความยินดีขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังผลสำรวจดังกล่าว และพบปะพูดคุยกับผู้บริหารของธนาคารเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริการธนาคารพิเศษและธนาคารระหว่างประเทศ ปี 2557 ใน วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส ห้องดิแคนเตอร์ ชั้น 12 รถไฟฟ้า BTS สถานีราชดำริ ทางออกหมายเลข 4 กำหนดการ13.00 – 14.00

ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง14.00 – 14.02

พิธีกรกล่าวต้อนรับ14.02 – 14.05

กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน โดย คุณแรมกี้ ซับบรามาเนียน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ14.05 – 14.20

ผลสำรวจ The Future Priority Survey Report และทิศทางธุรกิจ บริการธนาคารพิเศษและ

ธนาคารระหว่างประเทศ โดย คุณปรัศนีย์ สุระเสถียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเงิน-

การลงทุน บริการธนาคารพิเศษและธนาคารระหว่างประเทศ สายงานบุคคลธนกิจ14.20 – 14.40

ถาม-ตอบ14.40 – 14.45

ถ่ายภาพ14.45

จบการนำเสนอข้อมูล