ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม ร่วมพิธีเปิดกีฬาปัญญาชน ครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์”

16 Jan 2015
ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะหัวหน้าคณะนักกีฬา SPU นำคณะนักศึกษาเดินขบวน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์” ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม วันนี้ สำหรับ “นนทรีเกมส์” จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2558 มีสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ทั้งสิ้นจำนวน 111 สถาบัน *โดยสามารถติดตามผลการแข่งขัน ร่วมเป็นกำลังใจส่งแรงใจเชียร์ให้ทัพนักกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ที่http://www.spu.ac.th/sports/news/3393
ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม ร่วมพิธีเปิดกีฬาปัญญาชน ครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์”