ไอที ซิตี้ร่วมกับเอเน็ตจัดอบรมอินเตอร์เน็ต เพื่อกลุ่มลูกค้าโฮมยูสโดยเฉพาะ

พฤหัส ๑๔ สิงหาคม ๑๙๙๗ ๑๔:๑๖
กรุงเทพ--14 ส.ค.--ไอที ซิตี้ จำกัด
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัดร่วมกับบริษัท เอเน็ต จำกัดจัดอบรมหลักสูตรอินเตอร์เน็ตเพื่อกลุ่มผู้ใช้โฮมยูสและสมาชิกที่ถือบัตรไอที ซิตี้ เมมเบอร์ การ์ดโดยเฉพาะ ในวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7กันยายน 2540 พร้อมรับซอฟต์แวร์ A-Net Direct 1 ชุด มูลค่า 550 บาทฟรีทันทีสำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ไอที ซิตี้ชั้น 5 พันธุ์ทิพย์พลาซ่า
นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด เปิดเผยว่า "ขณะนี้ บริษัทไอที ซิตี้ จำกัด ร่วมมือกับบริษัท เอเน็ต จำกัด จัดอบรมในหลักสูตร "อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น" เพื่อผู้ใช้โฮมยูสโดยเฉพาะ โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ Basic to Internet เน้นความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ Advance Internet Application เน้นความรู้ขั้นสูงสำหรับผู้ที่เคยสัมผัสระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาบ้างแล้ว
โดยการจัดอบรมหลักสูตร "อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น" ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคืออาจารย์ณพพร ทองใบประสิทธิ์ จากสถาบันไทยสารสนเทศเทคโนโลยี (ไอทีไอที)มาเป็นผู้บรรยาย
สำหรับรายละเอียดและเนื้อหาในการอบรมนั้นประกอบไปด้วย 1. การก้าวสู่โลกอินเตอร์เน็ต 2. เรียนรู้ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 3. การค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบ World Wide Web โดยอาศัยระบบมัลติมีเดียทั้งภาพและเสียง 4. การประชุมหรือแลก เปลี่ยนความคิดเห็นบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้ระบบเสียงด้วยโปรแกรม Pow Wow, Net Meeting, Comic Chat และ 5.การควบคุมการรับข้อมูลข่าวสารโดยใช้ซอฟต์แวร์ Cyber Patrol
นายเอกชัยกล่าวเสริมว่า "การจัดอบรมหลักสูตร" อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น "จะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 และ วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2540 โดยแบ่งการอบรมออกเป็นวันละ 2 รอบ คือ รอบเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. และรอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น."
"สำหรับสมาชิกไอที ซิตี้ เมมเบอร์การ์ด เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น" เพียงท่านละ 1,200 บาท และสำหรับผู้สนใจทั่วไป จะเสียค่าใช้จ่าย 1,700 บาท พร้อมทั้งรับซอฟต์แวร์ A-Net Direct 15 ชั่วโมง 1 ชุด มูลค่า 550 บาท ฟรีทันทีสำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน โดยสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด ชั้น 5 พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า โทร 656-5030-45 โทรสาร 254-8550"
นายเอกชัยกล่าวสรุปว่า "ไอที ซิตี้ คาดว่าการจัดอบรม "อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น" ในครั้งนี้ จะให้ประโยชน์กับสมาชิกและผู้สนใจที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างมาก ซึ่งบริษัท ไอที ซิตี้มีนโยบายการจัดกิจกรรมเพื่อกลุ่มลูกค้าและผู้สนใจทั่วไปอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบของการจัดอบรมการจัดสัมมนา การจัดงานนิทรรศการ การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีไอทีที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้โฮมยูสโดยตรง"
การจัดอบรมหลักสูตร "อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น" จะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2540 นี้ (จำกัดผู้เข้าอบรมเพียง 15 ท่านต่อรอบเท่านั้น) โดยสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด ชั้น 5 พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า โทร 656-5030-45 โทรสาร 254-8550--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด