บ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ "ขยายเวลาจัดงาน “ลดภาษี "วิ"นาทีสุดท้ายด้วย LTF- RMF” 25 - 26 ธ.ค.47 นี้ 17 บลจ.ร่วมงานครบ

พฤหัส ๒๓ ธันวาคม ๒๐๐๔ ๑๔:๐๔
กรุงเทพฯ--23 ธ.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และโครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม ขยายเวลาจัดงาน “ลดภาษี "วิ" นาทีสุดท้าย ด้วย LTF-RMF” โดยจะจัดให้มีขึ้นอีกครั้งในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 25 และ 26 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่ 10 โมงเช้าถึง 1 ทุ่ม ณ โถงนิทรรศการ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ถนนรัชดาภิเษก (ติดกับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
การจัดงานในครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งแรกคือบลจ.ทั้ง 17 แห่งที่ออกกองทุน LTF -RMF จะมาร่วมงาน โดยจะนำกองทุน RMF-LTF รวม 78 กองทุน มาเสนอให้ผู้สนใจได้เลือกซื้ออย่างครบครัน
นอกจากนี้บ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ได้เตรียมของที่ระลึกไว้เป็นพิเศษ สำหรับผู้ที่ซื้อหน่วยลงทุนภายในงานตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป บริเวณลานน้ำพุ หน้าอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
สำหรับกิจกรรมภายในงาน “ลดภาษี "วิ" นาทีสุดท้าย ด้วย LTF-RMF” ประกอบด้วยการออกบูธของบลจ. 17 ราย การให้บริการคำปรึกษาแบบตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยงชาญด้านการลงทุนของบลจ.ที่มุมคลีนิค และการเสวนาหัวข้อที่น่าสนใจซึ่งเพิ่มจะวันละ 2 รอบ เป็นวันละ 3 รอบ โดยในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2547 เวลา 11.00 -12.00 น. หัวข้อ “วางแผนทางการเงินอย่างชาญฉลาดด้วย LTFและ RMF” เวลา 13.00-14.00 น. หัวข้อ “เทคนิคการ ลงทุนอย่างคุ้มค่าใน LTFและ RMF” ช่วงเวลา 15.00-16.00 น. หัวข้อ “เลือกลงทุน LTFและ RMF อย่างไรให้ดีที่สุด”
ส่วนการเสวนาในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2547 เริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. หัวข้อ “เคล็ด (ไม่) ลับกับการลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์” เวลา 13.00-14.00 น. หัวข้อ “การออมเพื่อการเกษียณ” และเวลา 15.00-16.00 น. หัวข้อ “ประหยัดภาษีอย่างมีเทคนิคด้วย LTFและ RMF”
ผู้สนใจที่ลงทุนผ่านกองทุนLTF-RMF สามารถนำเงินลงทุนไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่ลงทุนจริงไม่เกินร้อยละ 15 ของรายได้หรือไม่เกิน 300,000 บาทของกองทุนแต่ละประเภท
ลำดับ รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย จำกัด
4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี(ประเทศไทย) จำกัด
5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
6. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
7. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด
8. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
10. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรีมาเวสท์ จำกัด
11. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
12. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
13. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
14. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
15. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
16. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด
17. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยา เจเอฟ จำกัด--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด