บสย.เรียนเชิญท่านร่วมงานพิธีลงนาม “บันทึกความร่วมมือในการค้ำประกันสินเชื่อภายใต้โครงการรับความเสี่ยงร่วมกัน”

พุธ ๐๖ ตุลาคม ๒๐๐๔ ๑๒:๑๒
กรุงเทพฯ--6 ต.ค.--บสย.
ตามที่ บสย. ได้เริ่มโครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะรับความเสี่ยงร่วมกัน (Risk Participation : RP) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 เป็นต้นมา โดย บสย. จะอนุมัติการค้ำประกันรวดเร็วใช้เวลาเพียง 5 วัน และให้สถาบันการเงินเป็นผู้กำหนดวงเงินค้ำประกันได้เอง โดยขณะนี้มีสถาบันการเงินต่างๆให้การตอบรับในการใช้บริการ RP นี้เป็นอย่างดี ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นสถาบันการเงินที่มีนโยบายและเป้าหมายที่เด่นชัดในการให้สินเชื่อแก่ SMEs ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ บสย. ในการให้ การค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอ
บสย. จึงได้ร่วมมือกับในการทำบันทึกความร่วมมือในการค้ำประกันสินเชื่อภายใต้โครงการ รับความเสี่ยงร่วมกัน และจะมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการค้ำประกันสินเชื่อภายใต้โครงการ รับความเสี่ยงร่วมกัน ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2547 เวลา 10.00 — 11.30 น.ณ บรรษัทประกันสินเชื่อ-อุตสาหกรรมขนาดย่อม สำนักงานใหญ่ ชั้น 18
กำหนดการ
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ในการค้ำประกันสินเชื่อภายใต้โครงการรับความเสี่ยงร่วมกัน
ระหว่าง
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) กับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2547
ณ ห้องประชุม ชั้น 18 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
10.00 น. — 10.30 น. - ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ และ สื่อมวลชน
10.30 น. - 11.30 น. - พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
โดย นายเอ้งฮัก นนทิการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยง
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
โดย นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ
รักษาการผู้จัดการทั่วไป
- กล่าวรายงานถึงความร่วมมือ
โดย นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ และ นายเอ้งฮัก นนทิการ
- ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
- ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 0-2308-2741 ต่อ 162 --จบ--
--อินโฟเควสท์ (อบ)--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด