ไทยออยล์คัดเลือกที่ปรีกษาทางการเงิน

ศุกร์ ๐๗ พฤษภาคม ๒๐๐๔ ๑๕:๕๓
กรุงเทพฯ--7 พ.ค.--ไทยออยล์
ไทยออยล์เปิดเผยถึงความก้าวหน้าในแผนงานการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อระดมเงินทุนใช้ในโครงการขยายงานว่าในขณะนี้บริษัทฯได้ตกลงว่าจ้างที่กลุ่มปรึกษาทางการเงินซึ่งประกอบด้วย 1) กลุ่มที่ปรึกษาเจพีมอร์แกน / หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ 2) กลุ่มที่ปรึกษามอร์แกนสแตนเล่ย์ / หลักทรัพย์ฟินันซ่า / หลักทรัพย์บัวหลวง 3) กลุ่มที่ปรึกษาเมอร์ริลลินซ์ / ภัทร และ 4) กลุ่มเอบีเอ็นแอมโร / เอเชียแอสเซส / ควอนท์ โดยสามกลุ่มแรกจะทำหน้าที่เป็น "Financial Advisors/Lead Managers" ส่วนที่ปรึกษากลุ่มสุดท้ายจะทำหน้าที่เป็น Co-Lead Manager
นอกเหนือจากการลงทุนในธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักแล้ว ไทยออยล์ยังได้กระจายการลงทุนในบริษัทในเครือ 6 แห่ง ซึ่งประกอบธุรกิจโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีโรงไฟฟ้า การขนส่งน้ำมันทางเรือและทางท่อ ด้วยโครงสร้างทางธุรกิจที่หลากหลายของไทยออยล์นี้ ประกอบกับเป้าหมายที่จะระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2547 จึงทำให้ที่ปรึกษาทางการเงินต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้สามารถบรรลุกำหนดการที่วางไว้--จบ--
-วย/นห-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด