กรมสรรพากรเปิดรับแบบ ภ.ง.ด. 90 , 91 นอกเวลาและนอกสถานที่

ศุกร์ ๑๙ มีนาคม ๒๐๐๔ ๑๗:๒๖
กรุงเทพฯ--19 มี.ค.--กรมสรรพกร
กรมสรรพากรอำนวยความสะดวกผู้เสียภาษีสามารถยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามแบบ ภ.ง.ด. 90 และ 91 นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2547 ดังนี้
1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (เฉพาะเขตในกรุงเทพฯ)
1.1 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 19.00 น.
1.2 วันเสาร์ที่ 20 และ 27 มีนาคม 2547 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
2. อาคารศูนย์การค้ามาบุญครอง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
2.1 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 น. - 16.30 น.
2.2 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.30 น. - 20.00 น.
เฉพาะการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
2.3 วันเสาร์ที่ 20 และ 27 มีนาคม 2547 เวลา 10.00 น. - 17.00 น.
3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2547
3.1 สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทุกแห่ง
3.2 สาขาในเขตอำเภอเมืองในจังหวัดอื่น และสาขาในอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา
นายสาธิต รังคสิริ ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษีในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า "การให้บริการรับยื่นแบบนอกเวลาราชการจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีที่ไม่สะดวกยื่นแบบในเวลาปกติ จึงขอเชิญชวนให้ผู้เสียภาษีใช้บริการดังกล่าว และในปีนี้กรมสรรพากรได้ให้บริการรับยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตทุกกรณี ไม่ว่าจะขอคืนภาษี หรือมีภาษีต้องชำระหรือไม่ก็ตาม ซึ่งปัจจุบันมีผู้ยื่นแบบผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th ของกรมสรรพากรมากกว่า 1 ล้านรายแล้ว เพราะสะดวก รวดเร็วไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ สามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง"--จบ--
-นท-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด