ภาพข่าว: การเสวนา "ผู้ประกอบการสปาต้องเตรียมรับมืออย่างไร? ให้อยู่รอดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2547"

พุธ ๑๐ มีนาคม ๒๐๐๔ ๑๕:๓๘
กรุงเทพฯ--10 มี.ค.--สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการสปาไทย จัดการเสวนาหัวข้อ "ผู้ประกอบการสปาต้องเตรียมรับมืออย่างไร? ให้อยู่รอดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2547" โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา (กลาง) ประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สนับสนุนบริการสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ ตู้จินดา (ขวา) จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ นายจุมพล ริมสาคาร (ซ้าย) ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ สำนักกฎหมาย กรมสรรพสามิต ร่วมการเสวนา ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
แผนกประชาสัมพันธ์:
คุณกนกนาฏ สง่าเนตร, กัญญาณัฐ สุวรรณวงศ์ โทร. (02) 564-4000 ต่อ 3105
E-mail : [email protected]จบ--
-นห-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด