สถาบันพัฒนา SMEs ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการสปา จัดเสวนาในหัวข้อ "ผู้ประกอบการสปาต้องเตรียมรับมืออย่างไร? ให้อยู่รอดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2547"

ศุกร์ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๐๔ ๑๑:๒๒
กรุงเทพฯ--27 ก.พ.--สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการสปาจัดเสวนาในหัวข้อ "ผู้ประกอบการสปาต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไร? ให้อยู่รอดภายใต้ประกาศกระทรวง สาธารณสุข 2547"โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สนับสนุนบริการสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ ตู้จินดา จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนจากกรมสรรพสามิต ร่วมเสวนา ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2547 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ โทรศัพท์ 0-2204-0701, 0-2655- 3525-8 หรือ 01-919-2331 (ราคาบัตร 250 บาท ต่อ 1 ท่าน)
แผนกประชาสัมพันธ์ :
คุณกัญญาณัฐ สุวรรณวงศ์ โทร. (02) 564-4000 ต่อ 3105
E-mail : [email protected]จบ--
-รก-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด