ปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำวันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2547)

จันทร์ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๐๔ ๐๗:๓๙
กรุงเทพฯ--16 ก.พ.--การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547
13.30 น. นายวิเชียร เจนตระกูล ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร
จังหวัดกาญจนบุรี นายบุญไชย จันทร์ส่องรัศมี ชมรมอัญมนีกาญจนบุรี
นายสุรินทร์ จันทร์เพียร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวกาญจนบุรี
และนายปรเมศวร์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.ภาค
กลางเขต 1 ร่วมกันแถลงข่าวงาน "เทศกาลอาหารอร่อยพลอยดี
เมืองกาญจน์" ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 4 โรงแรมฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก--จบ--
-รก-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด