กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมรับมือโรคไข้หวัดนก

จันทร์ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๐๒ ๑๔:๑๐
กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือนประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับไข้หวัดนกที่แพร่ระบาดในไก่ที่ฮ่องกง และขอให้เชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีการเฝ้าระวัง โดยมีการตรวจสอบการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในคนมาตลอด ซึ่งจากผลการตรวจวินิจฉัยไม่พบการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย
นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยถึงกรณี ที่มีข่าวการป่วยตายของฝูงไก่นับหมื่นตัว เนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดนกเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฮ่องกง ต้องทำการฆ่าไก่ไปกว่า 190,000 ตัว เพื่อยับยั้งการระบาดของ โรคไข้หวัดนก H5N1 ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ทำให้ติดเชื้อในสัตว์ปีก เช่น นก เป็ด ไก่ ปี 2540 ไวรัสไข้หวัดนกข้ามพันธุ์ ทำให้ติดเชื้อมาสู่คนที่ฮ่องกง มีผู้ป่วย 18 ราย เสียชีวิต 6 ราย ปี 2542 การระบาดของไข้หวัดนกเป็นสายพันธุ์ (H9H2) จากไก่สู่คนเช่นกัน พบมีผู้ป่วย 2 ราย ไม่มีคนเสียชีวิต ปี 2544 พบไข้หวัดนก (H5N1) อีก แต่เป็นคนละสายพันธุ์กับไข้หวัดนก H5N 1 ที่เกิดในปี 2540 และไม่มีการติดเชื้อจากไก่สู่คน
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวอีกว่า การตายของฝูงไก่ ซึ่งเชื่อว่าเป็นสาเหตุของไข้หวัดนกที่ฮ่องกงนั้น คาดว่าการะบาดน่าจะยุติลงได้เร็วๆ นี้ เพราะฮ่องกงมีระบบการเฝ้าระวังสุขภาพไก่และสุขลักษณะในฟาร์มอย่างเข้มงวด จึงไม่น่าจะมีการแพร่ระบาดมายังประเทศอื่นได้ สำหรับประเทศไทยไม่มีการสั่งนำเข้าสัตว์ปีกจากฮ่องกง อย่างไรก็ตามศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์การอนามัยโลก ได้ติดตามข่าวสารและประสานความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อเฝ้าระวังไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยตลอด จึงเป็นที่มั่นใจว่า ไข้หวัดนกจะไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย--จบ--
-สส-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด