ภาพข่าว: ธนาคารทหารไทย ให้บริการ Cash Management อย่างครบวงจร แก่บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด

ศุกร์ ๒๒ มิถุนายน ๒๐๐๗ ๑๑:๓๑
กรุงเทพฯ--22 มิ.ย.--ธนาคารทหารไทย
นายศีลวัต สันติวิศัฏฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจ Cash Management ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในพิธีให้บริการด้าน Cash Management ครบวงจร แก่ ดร.ทรงพร จั่นเทศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมการเงิน แก่บุคลากรและคู่ค้าของบริษัท ณ ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ และประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ วาณิชธนกิจและธุรกิจอื่นๆ เช่น การเป็นตัวแทนจำหน่ายประกัน
ธนาคารมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าประเภทต่างๆ ผ่านเครือข่ายสาขารวมทั้งสิ้น 472 สาขา สำนักงานแลกเปลี่ยนเงิน 103 แห่ง เครื่องเอทีเอ็มจำนวน 1,750 เครื่อง รวมทั้งให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ
ธนาคารทหารไทย เป็นธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสินทรัพย์ 748,676,678,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549) นับเป็นธนาคารที่มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเป็นอันดับห้าในระบบธนาคารพาณิชย์ของไทย
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
อรธิชา/วิทยา
โทร.02-242-3255 / 02-299-1946
สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด