เปิดเวที แสดงมุมมองของภาคธุรกิจ โดยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

31 Mar 2023

หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกันเปิดเวทีเผย "มุมมองของภาคธุรกิจ ต่อนโยบายขับเคลื่อนประเทศ" พร้อมเชิญตัวแทนจาก 10 พรรคการเมืองมาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและแสดงมุมมอง ประเด็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่ภาคธุรกิจอยากเห็น โอกาสนี้ รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าไทย นำเสนอภาพรวม "ความสามารถในการแข่งขันของไทยกับการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน" โดยมีนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังและตั้งข้อซักถามตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆ อย่างคึกคัก ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566

เปิดเวที แสดงมุมมองของภาคธุรกิจ โดยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย