เปิดรับสมัครการอบรม หลักสูตร "ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2566" มีใบประกาศนียบัตรสามารถนำไปต่อใบอนุญาตได้

31 Mar 2023

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มสารวัตรเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครผู้สนใจฝึกอบรมหลักสูตร"ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2566" โดยหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร สามารถนำไปต่อใบอนุญาตได้

เปิดรับสมัครการอบรม หลักสูตร "ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2566" มีใบประกาศนียบัตรสามารถนำไปต่อใบอนุญาตได้

โดยเปิดฝึกอบรมจำนวน 3 รุ่น ดังนี้ (ลงทะเบียนสมัครคลิกที่ลิงค์ https://forms.gle/RRhATn4bgXJeD8TH9 )

รุ่นที่ 1 วันที่ 20-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (จ.จันทบุรี) รุ่นที่ 2 วันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (กทม.) และ รุ่นที่ 3 วันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (กทม.)

ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท(รวมค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม อาหารว่าง อาหารกลางวัน และใบประกาศนียบัตร ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง)

ติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ ชั้น4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900โทร 0-2942-8822 ต่อ 207-205, 089 449 1505, 097 274 7093, 094 925 9255

inbox : m.me//eto.kaset