กทม.ประสาน NT ดูแลความปลอดภัยขณะก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายใต้ดินบริเวณ MRT ท่าพระ

31 Mar 2023

นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม.กล่าวกรณีสื่อออนไลน์โพสต์ภาพและข้อความระบุบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีท่าพระ ผู้รับเหมานำแผ่นเหล็กมาวางบนพื้นผิวจราจร พร้อมกรวย 2 อัน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุว่า สนย.ได้ตรวจสอบบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีท่าพระ พบว่าบริเวณดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินของบริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ NT โดยก่อสร้างบ่อพัก เพื่อดึงท่อใต้ดินในเวลากลางคืนและปิดฝาบ่อชั่วคราวโดยใช้แผ่นเหล็กปิด แต่อยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย อาจเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา จึงได้ประสานแจ้งบริษัท NT ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

กทม.ประสาน NT ดูแลความปลอดภัยขณะก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายใต้ดินบริเวณ MRT ท่าพระ

สำหรับพื้นที่ที่มีการก่อสร้างบริเวณอื่น สนย.ได้ตรวจสอบพื้นที่ที่หน่วยงานสาธารณูปโภคดำเนินการเป็นประจำตามวงรอบ หากพบปัญหาที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน รวมถึงถนนชำรุดเสียหาย สนย.จะแจ้งหน่วยงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ เร่งดำเนินการแก้ไข หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาจะระงับการก่อสร้างชั่วคราว จนกว่าจะแก้ไขให้เรียบร้อย จึงจะอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างต่อไป

กทม.ประสาน NT ดูแลความปลอดภัยขณะก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายใต้ดินบริเวณ MRT ท่าพระ
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit