จุดประกายความคิด DEK บริหารธุรกิจ มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่ ในโครงการ SBS SMART ENTREPRENEURS

31 Mar 2023

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ สำหรับนักศึกษา SBS SPU ด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการยุคใหม่ SBS SMART ENTREPRENEURS

จุดประกายความคิด DEK บริหารธุรกิจ มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่ ในโครงการ SBS SMART ENTREPRENEURS

โดยมี คุณยุทธนา อโณทัยสินทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามพิม จำกัดและผู้ก่อตั้ง Brand The ReMaker ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้พร้อมบอกเล้าเรื่องราวประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับการเริ่มต้นของการทำธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมผ่านการบวนการ Upcycle วัสดุเหลือทิ้ง เช่น เสื้อเก่า แผ่นป้ายโฆษณา ยางในรถฯ มาสร้างสรรค์เป็นกระเป๋า และเครื่องใช้ต่างๆ ภายใต้แบรนด์ 'The ReMaker' (เดอะ รีเมคเกอร์) ซึ่งเป็นหัวแถวของธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเหลือใช้มาก ๆ ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

จุดประกายความคิด DEK บริหารธุรกิจ มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่ ในโครงการ SBS SMART ENTREPRENEURS