เครือข่ายการแนะแนวอาชีพ กรมการจัดหางาน

31 Mar 2023

ไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด "การสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566" ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมการมีงานทำ โดยมี สันติ นันตสุวรรณ สิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ ผศ.ดร. ธีระชน พลโยธา ขัตติยะ แพนเดช และ เพ็ญวดี รัตตกุล มาร่วมในงานด้วย ที่ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์

เครือข่ายการแนะแนวอาชีพ กรมการจัดหางาน