ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน จาก สอ.อว.-ควอท. ประจำปี 2566

31 Mar 2023

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ในโอกาสที่ได้รับรางวัล อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ.2566 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)ซึ่งเป็น 1 ใน 9 รางวัล จากผู้เข้าประกวด 39 สถาบัน โดยเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเอกชน เพียงหนึ่งเดียวในปีนี้ ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว ในงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566เรื่อง พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: การเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้ง (Reinventing Thai Higher Education: 'Forever' changes) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน จาก สอ.อว.-ควอท. ประจำปี 2566