เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ร่วมรักษ์โลกจัดกิจกรรม 60+ Earth Hour 2023

31 Mar 2023

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ร่วมรณรงค์จัดกิจกรรม 60+ Earth Hour 2023 ด้วยการปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อตระหนักในการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า อาทิเช่น หรี่

เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ร่วมรักษ์โลกจัดกิจกรรม 60+ Earth Hour 2023

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ร่วมรณรงค์จัดกิจกรรม 60+ Earth Hour 2023 ด้วยการปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อตระหนักในการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า อาทิเช่น หรี่ไฟภายในห้องอาหารและตัวอาคารถอดปลั๊ก ปิดแอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566  เวลา 20.30 - 21.30 น. ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นที่ชั้น LL ณ ศาลา ไทย

ภายในงานประกอบด้วยเกมส์ต่างๆเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในการช่วยประหยัดพลังงาน อาทิเช่น แข่งขันจักรยานปั่นไฟ ค้นหาตัวอักษร Earth Hour โดยปราศจากไฟฟ้า พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้พลังงานในการทำน้อยที่สุด เพื่อจูงใจให้ลูกค้าได้ร่วมกิจกรรมพร้อมของรางวัลมากมาย

ซึ่งจากข้อมูลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา ในหนึ่งชั่วโมงสามารถช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้มากถึง 720 กิโลวัตร และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์อีกด้วย

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จะยังคงยืนหยัดร่วมแสดงพลังในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ไฟภายในห้องอาหารและตัวอาคารถอดปลั๊ก ปิดแอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566  เวลา 20.30 - 21.30 น. ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นที่ชั้น LL ณ ศาลา ไทย

ภายในงานประกอบด้วยเกมส์ต่างๆเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในการช่วยประหยัดพลังงาน อาทิเช่น แข่งขันจักรยานปั่นไฟ ค้นหาตัวอักษร Earth Hour โดยปราศจากไฟฟ้า พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้พลังงานในการทำน้อยที่สุด เพื่อจูงใจให้ลูกค้าได้ร่วมกิจกรรมพร้อมของรางวัลมากมาย

ซึ่งจากข้อมูลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา ในหนึ่งชั่วโมงสามารถช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้มากถึง 720 กิโลวัตร และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์อีกด้วย

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จะยังคงยืนหยัดร่วมแสดงพลังในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง