พิธีลงนามแลกเปลี่ยนสัญญาแต่งตั้งบลจ.วรรณเพื่อบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯให้กับกลุ่มอิออน ธนสินทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

30 Mar 2023

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บลจ.วรรณ) ได้รับความไว้วางใจเพื่อบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มอิออน ธนสินทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุพร วัธนเวคิน กรรมการบริหาร (ซ้าย) กลุ่มบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) ร่วมลงนามพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาแต่งตั้งบลจ.วรรณเพื่อบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ นำโดย คุณพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ขวา) บลจ.วรรณ ณ ห้องประชุม บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ฯ เมื่อเร็วๆนี้

พิธีลงนามแลกเปลี่ยนสัญญาแต่งตั้งบลจ.วรรณเพื่อบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯให้กับกลุ่มอิออน ธนสินทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว