YLG รับรางวัลนักวิเคราะห์การลงทุนทองคำยอดเยี่ยม บนเวที IAA BEST ANALYST AWARDS 2022

28 Mar 2023

นางสาวฐิภา นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG) รับรางวัลนักวิเคราะห์การลงทุนทองคำยอดเยี่ยม จากงาน IAA BEST ANALYST AWARDS 2022 จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน โดยมีนายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.บัวหลวง เป็นตัวแทนมอบรางวัล ซึ่ง YLG ได้รับรางวัลนักวิเคราะห์การลงทุนทองคำยอดเยี่ยมจากการโหวตของนักลงทุนรายย่อยและสถาบันด้วยบทวิเคราะห์ที่มีมาตรฐานทัดเทียมต่างประเทศ ครอบคลุมการลงทุนที่ตอบโจทย์นักลงทุนทุกกลุ่มอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้นักลงทุนสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

YLG รับรางวัลนักวิเคราะห์การลงทุนทองคำยอดเยี่ยม บนเวที IAA BEST ANALYST AWARDS 2022

ทั้งนี้ YLG ให้บริการลงทุนทองคำครบวงจรสำหรับนักลงทุนที่สนใจการลงทุนทองคำคลิก wwww.ylgbullion.co.th หรือโทร 02- 687 9888 ส่วนนักลงทุนที่สนใจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกรูปแบบ สามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.ylgfutures.co.th หรือ โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-687-9999