ซีอีโอและผู้บริหารระดับสูงของ "MICRO" ประกาศไม่รับเงินโบนัส ส่งต่อความห่วงใยช่วยเหลือพนักงาน ปักธงสู่ผู้ให้บริการด้านสินเชื่อแบบครบวงจร

27 Mar 2023

นายวิศาลท์ บูรณสันติกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (MICRO) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้มีมติร่วมกันขอสละสิทธิ์ในการรับเงินโบนัสเฉพาะของคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2565 เพื่อนำเงินดังกล่าวมาให้การสนับสนุนเป็นค่าครองชีพแก่พนักงานในระดับตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา เจ้าหน้าที่อาวุโส เจ้าหน้าที่ และพนักงาน เพื่อตอบแทนความมุ่งมั่นทุ่มเทของพนักงานทุกท่าน ที่ได้เสียสละและทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับการทำงานมาโดยตลอด และการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทมาโดยตลอด ให้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ และช่วยกันพัฒนาบริษัทให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ซีอีโอและผู้บริหารระดับสูงของ "MICRO" ประกาศไม่รับเงินโบนัส ส่งต่อความห่วงใยช่วยเหลือพนักงาน ปักธงสู่ผู้ให้บริการด้านสินเชื่อแบบครบวงจร

อีกทั้งคณะผู้บริหารยังมีความห่วงใยต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีความยากลำบาก อีกทั้งการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆนั้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมการดำรงชีวิตโดยรวมต่อพนักงาน

อย่างไรก็ตาม ไมโครลิสซิ่ง กรุ๊ป ยังคงเดินหน้ามุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงช่องทางการให้บริการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยมุ่งหวังที่จะส่งต่อผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณค่า สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit