บางจากฯ คว้ารางวัลสูงสุด "สุดยอดองค์กรคุณภาพ" จากกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน และรางวัล "การบริหารสู่ความเป็นเลิศ"

23 Mar 2023

บางจากฯ คว้ารางวัลสูงสุด "สุดยอดองค์กรคุณภาพ" จากกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน และรางวัล "การบริหารสู่ความเป็นเลิศ" จากกลุ่มธุรกิจการตลาด ในงานมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

บางจากฯ คว้ารางวัลสูงสุด "สุดยอดองค์กรคุณภาพ" จากกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน และรางวัล "การบริหารสู่ความเป็นเลิศ"

ผู้บริหารบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลสุดยอดองค์กรคุณภาพ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ประจำปี 2565 โดย บางจาก ฯ เป็นองค์กรเดียวที่ได้รับรางวัลทรงเกียรติ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA ประจำปี 2565 จากกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน และ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) จากกลุ่มธุรกิจการตลาด โดยมี นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-โรงกลั่น กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA เป็นองค์กรเดียวได้รับรางวัล TQA ซึ่งเป็นรางวัลในระดับสูงที่สุดจากกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน แสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ ทัดเทียมระดับสากล ซึ่งก่อนหน้านี้ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมันของบางจากฯ ได้รับรางวัล Thailand Quality Class Plus: Innovation (TQC + Innovation 2020) ในปี 2563

นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจากฯ รับมอบรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจำปี 2565 ซึ่งบางจากฯ เป็น 1 ใน 6 องค์กรที่ได้รับรางวัลนี้จากกลุ่มธุรกิจการตลาด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

รางวัลอันทรงเกียรติทั้ง 2 ประเภทที่ได้รับในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำความสำเร็จของบางจากฯ ที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการจัดการองค์กรสู่ระดับสากล แสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน โดยนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้ ควบคู่กับความร่วมมือของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่พัฒนากระบวนการทำงาน ปรับเปลี่ยน ผลักดันและพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดนิ่ง นำมาซึ่งการได้รับรางวัลสูงสุดในการวัดระดับคุณภาพของระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

บางจากฯ คว้ารางวัลสูงสุด "สุดยอดองค์กรคุณภาพ" จากกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน และรางวัล "การบริหารสู่ความเป็นเลิศ"