คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ลงนาม MOU ร่วมกับ BGI และ BKKGI เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการแพทย์

22 Mar 2023

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับบริษัท บีจีไอ เซินเจิ้น จำกัด (BGI ShenZhen Co., Ltd.) และบริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการแพทย์ เพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยความร่วมมือนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ งานวิจัยทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ลงนาม MOU ร่วมกับ BGI และ BKKGI เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการแพทย์

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวขอบคุณ BGI และเผยว่าโครงการความร่วมมือนี้จะเริ่มต้นด้วยการศึกษาวิจัยด้วยเทคโนโลยี STOmics โดยมี ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ เป็นผู้ดูแลการศึกษานี้ และในอนาคตอาจจะมีการจัดหลักสูตร หรือการจัดอบรมระยะสั้นทางด้าน STOmics โดยเฉพาะ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนนักวิจัยในประเทศไทยให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น

ดร. หยิน เย่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท BGI เผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาและงานวิจัยให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทาง BGI ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโครงการอื่นๆร่วมกันอีกในอนาคต

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ลงนาม MOU ร่วมกับ BGI และ BKKGI เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการแพทย์