ผู้ถือหุ้นไฟเขียว ตั้ง 2 ขุนพลใหม่ - ซื้อกิจการ "รพ. มเหสักข์"เสริมทัพกลุ่มรพ.IMH

21 Mar 2023

ผู้ถือหุ้นไฟเขียว ตั้ง 2 ขุนพลใหม่เสริมทัพ กลุ่มรพ. IMH และอนุมัติซื้อกิจการ "รพ. มเหสักข์" ขนาด 132 เตียง ในสัดส่วนไม่เกิน 90.77% เพื่อขยายตัวรับลูกค้ากลุ่ม office ย่านธุรกิจสีลม-สาทร เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม 400 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้ ใน Q3/66 นี้

ผู้ถือหุ้นไฟเขียว ตั้ง 2 ขุนพลใหม่ - ซื้อกิจการ "รพ. มเหสักข์"เสริมทัพกลุ่มรพ.IMH

รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย (บนซ้าย) ประธานกรรมการ ดร.สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ (กลาง)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการ บมจ.โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ ("IMH") จัดประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2566 ณ ห้องปิ่นเกล้า โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพิ่มกรรมการใหม่ 2 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเข้ามาเสริมทัพกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งจากประสบการณ์ของทั้ง 2 ท่าน จะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการขยายกิจการโรงพยาบาลและลงทุนในธุรกิจทางการแพทย์ใหม่ๆของกลุ่มโรงพยาบาล IMH ได้อย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติซื้อหุ้น "โรงพยาบาล มเหสักข์" ในสัดส่วนไม่เกิน 90.77% ของหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ รพ.มเหสักข์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ 132 เตียง ส่งผลให้การเข้าซื้อกิจการดังกล่าว นอกจากจะได้ทำเลที่ดินที่ตั้งอยู่พื้นที่ทำเลทองย่านธุรกิจสีลม เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่ม office ย่านธุรกิจสีลม-สาทรแล้ว ยังเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม รพ. IMH กว่า 400 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้ ใน Q3/66 นี้

ผู้ถือหุ้นไฟเขียว ตั้ง 2 ขุนพลใหม่ - ซื้อกิจการ "รพ. มเหสักข์"เสริมทัพกลุ่มรพ.IMH
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit