ตรวจเช็คดวงตาก่อนสาย.. เพื่อความสดใสในการมองเห็น

21 Mar 2023

"ดวงตา" นับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายมนุษย์ที่ไม่ควรละเลย.. เพราะเมื่อเวลาผ่านไปความเสื่อมของดวงตาก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การป้องกันและการดูแลดวงตาให้แข็งแรงจึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องในสัปดาห์ต้อหินโลก.. โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอมอบชุดตรวจสุขภาพดวงตา ในราคาสบายกระเป๋าพร้อมดูแลให้คำปรึกษาโดยทีมจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อเป็นการคัดกรองและลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคทางดวงตา ที่อาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นถาวร สามารถเข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2566 นัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00 -16.00 น. โทรศัพท์081-2341303 / 02-223-1351 ต่อ 3333

ตรวจเช็คดวงตาก่อนสาย.. เพื่อความสดใสในการมองเห็น