สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

20 Mar 2023

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้นางสุพัตรา ทองม่วง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ (แปรรูปส้มเขียวหวาน) ให้กับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีทักษะพื้นฐานด้านแปรรูปอาหาร โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2566 มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 20 คน ณ ไร่พนาวิทย์ หมู่ 8 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสวนส้มเขียวหวานในพื้นที่ เนื่องจากเดือนมีนาคมของทุกปีจะเป็นช่วงสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตส้มเขียวหวาน ทำให้มีผลผลิตส้มเขียวหวานที่ไม่ได้ขนาดที่ตลาดต้องการรับซื้อ รวมไปถึงผลส้มเขียวหวานที่ร่วงหล่นใต้ต้นจำนวนมาก ให้รู้จักเรียนรู้นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น ซอสส้มเบเกอรี่ เค้กส้ม คุกกี้ส้ม แยมส้ม ข้าวเกรียบส้ม ข้าวแต๋นน้ำส้ม เปลือกส้มแช่อิ่ม และน้ำส้มเกล็ดหิมะ เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตส้มเขียวหวานที่ไม่ต้องการเป็นผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit