นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย สอน นศ. ไทย-จีน ป.เอก ม.ศิลปากร เน้นกระแสการตลาดท่องเที่ยวทั่วโลก จับตาหลังการเปลี่ยนแปลง

20 Mar 2023

อ.กิตติ พรศิวะกิจ ประธานอนุกรรมการ Smart Tourism สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/ กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย ให้เกียรติมาสอนนักศึกษา ไทยและจีน หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวิชาประเด็นด้านธุรกิจนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Issues in Recreation, Sport and Tourism Business) Smart Tourism โดยมี ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย ผู้ก่อตั้งหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมให้การต้อนรับพร้อมด้วย ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย สอน นศ. ไทย-จีน ป.เอก ม.ศิลปากร เน้นกระแสการตลาดท่องเที่ยวทั่วโลก จับตาหลังการเปลี่ยนแปลง

โดย อ.กิตติ พรศิวะกิจ มุ่งเน้น Trends & Changes, Technology Changes A-I, Tourism Transformation Strategy ตลอดจน Metaverse 101 / Aging Society & Health Concern / BRICS Power + Saudi Arabia / Climate Change & Carbon Economy และ Digital Life & Remote Working ทั้งนี้เพื่อเตรียมกระบวนทัศน์ในการรับมือหลังสถานการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น ตั้งแต่ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดจนเทรนด์การตลาดท่องเที่ยวยุค 5.0 ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้าง

นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย สอน นศ. ไทย-จีน ป.เอก ม.ศิลปากร เน้นกระแสการตลาดท่องเที่ยวทั่วโลก จับตาหลังการเปลี่ยนแปลง