การบินไทยขยายอายุไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส ที่หมดอายุในปี 2566

20 Mar 2023

รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) บริษัท การบินไทย.(มหาชน) อำนวยความสะดวกสมาชิก ขยายอายุไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ที่จะหมดอายุในปี 2566 นี้ โดยที่สมาชิกไม่จำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดดังนี้

การบินไทยขยายอายุไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส ที่หมดอายุในปี 2566
  1. ขยายไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ที่หมดอายุสิ้นไตรมาสที่ 1-3 ออกไปเป็นระยะเวลา 12 เดือน ได้แก่
    -ไมล์สะสมหมดอายุ 31 มีนาคม 2566 ขยายวันหมดอายุถึง 31 มีนาคม 2567
    -ไมล์สะสมหมดอายุ 30 มิถุนายน 2566 ขยายวันหมดอายุถึง 30 มิถุนายน 2567
    -ไมล์สะสมหมดอายุ 30 กันยายน 2566 ขยายวันหมดอายุถึง 30 กันยายน 2567
  2. ขยายไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ที่หมดอายุสิ้นไตรมาสที่ 4 ออกไปเป็นระยะเวลา 9 เดือน ได้แก่
    -ไมล์สะสมหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566 ขยายวันหมดอายุถึง 30 กันยายน 2567

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขยายอายุสถานภาพสมาชิกบัตรแพลทินัมและบัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส ที่จะหมดอายุในปี 2566 นี้ โดยสถานภาพสมาชิกจะถูกขยายไปอีก 1 ปี จนถึงปี 2567 (วันหมดอายุของบัตรจะเป็นไปตามรอบบัตรของสมาชิกแต่ละท่าน) ซึ่งการขยายอายุสถานภาพบัตรสมาชิกจะเกิดขึ้น หลังจากสถานภาพสมาชิกปัจจุบันหมดอายุลง นอกจากนี้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้ไมล์สะสม สมาชิกสามารถใช้ไมล์สะสมร่วมกับการชำระเงิน เพื่อซื้อบัตรโดยสารของการบินไทย.(Cash Plus Miles) ได้อย่างสะดวก ผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com โดยสมาชิกจะได้รับไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส จากบัตรโดยสารที่ใช้ Cash Plus Miles อีกด้วย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thaiairways.com/rop

การบินไทยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพด้านบริการ ตลอดจนเพิ่มช่องทางและความหลากหลายในการใช้ไมล์สะสมเพื่อเป็นการตอบแทน และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกฯ จะมีระยะเวลาในการวางแผนการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น จากการขยายระยะเวลาไมล์สะสมหมดอายุครั้งนี้ รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์จากการขยายอายุสถานภาพสมาชิกบัตรแพลทินัม และบัตรทอง พร้อมรับความคุ้มค่าด้วยทางเลือกของการชำระค่าบัตรโดยสารด้วย Cash Plus Miles