โรงพยาบาลหัวเฉียว จับมือสำนักงานประกันสังคม ให้บริการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแก่ผู้ประกันตนทั่วประเทศ

16 Mar 2023

โรงพยาบาลหัวเฉียว ลงนาม MOU ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม โดยมี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ (ขวา) เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในพิธี  และ นพ.ณัฐพล อรเวชดิลก (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันดูแลให้การรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดี กับผู้ประกันตนทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ลดระยะเวลาการรอคอย และลดภาวะแทรกซ้อน

โรงพยาบาลหัวเฉียว จับมือสำนักงานประกันสังคม ให้บริการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแก่ผู้ประกันตนทั่วประเทศ

ผู้ประกันตนที่ต้องได้รับการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีประสงค์เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหัวเฉียว สามารถติดต่อเข้ารับการรักษาได้โดยตรง  ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา และไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน  โดยนำเอกสารประวัติการรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดี  มาติดต่อที่ คลินิกประกันสังคม ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566

ผู้ประกันตนสนใจเข้ารับบริการสามารถลงทะเบียนได้ที่ คลิก https://bit.ly/4228sTP หรือ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126