สนพ.น่าน ร่วมกิจกรรม ''หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสันติสุข อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

15 Mar 2023

นายสัญชัย ภัทรวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน'' จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกิจกรรม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสันติสุข อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในกิจกรรม โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ได้ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน การให้คำปรึกษาด้านอาชีพและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การฝึกอบรม จำนวน 23 ราย และการให้บริการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีประชาชนเข้ารับการบริการ จำนวน 13 ราย

สนพ.น่าน ร่วมกิจกรรม ''หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสันติสุข อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

สนพ.น่าน ร่วมกิจกรรม ''หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสันติสุข อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน