สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ร่วมเสวนา เรื่อง การเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ ของคนพิการ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดน่าน ประจำปี 2565

15 Mar 2023

นายสัญชัย ภัทรวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดน่าน และมอบหมายให้ นางสาวจรรยา ทองบริบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล เข้าร่วมเสวนา เรื่อง การเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ ของคนพิการ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พร้อมทั้งร่วมออกบูทกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ บริเวณช่วงเมืองน่าน (ข่วงน้อย) จังหวัดน่าน โดยมี นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ร่วมเสวนา เรื่อง การเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ ของคนพิการ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดน่าน ประจำปี 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ร่วมเสวนา เรื่อง การเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ ของคนพิการ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดน่าน ประจำปี 2565