"เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์" จัดงาน "BE BOLD FOR INCLUSION 2023" สนับสนุนความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมในวันสตรีสากล

14 Mar 2023

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ลุยจัดกิจกรรม "Be Bold for Inclusion 2023" ต่อเนื่อง แสดงพลังร่วมกับเจนเนอราลี่อีก 50 ประเทศทั่วโลก เนื่องในวันสตรีสากล (International Women's Day) เดินหน้ายกระดับสนับสนุนความหลากหลายและความเสมอภาคของบุคลากรในองค์กร ไม่เพียงเฉพาะเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ แต่ยังรวมถึงความหลากหลายด้านอายุ ประสบการณ์ ความคิด ความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และการเปิดโอกาสผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ฯลฯ

"เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์" จัดงาน "BE BOLD FOR INCLUSION 2023" สนับสนุนความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมในวันสตรีสากล

ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ "The Women's Shades" เพื่อเสริมพลัง สร้างความมั่นใจให้พนักงานทุกคนได้ค้นพบตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด โดยได้รับเกียรติจาก มร.มาร์โค เอนนีโล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณสายฝน คงจิตต์งาม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนองค์กร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ร่วมพูดคุยและให้นโยบาย "การยกระดับ" ความแตกต่าง ความหลากหลาย และการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมบุคลากรในทุกมิติ พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดพฤติกรรม ความกล้าในการแสดงออกอย่างมั่นใจ ให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพ มีเป้าหมายในการสร้างความแตกต่างหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ทุกคนมีความเท่าเทียม และส่งเสริมวิธีการทำงานที่ให้ทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ภายในงานยังได้ อาจารย์ตั้ม เขมกร อภิชาติยะกุล ที่ปรึกษาภาพลักษณ์และบุคลิกภาพชื่อดัง มาร่วมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ พร้อมเคล็ดลับการสร้างความมั่นด้วยการเลือกเสื้อผ้าและการใช้สีสันเครื่องแต่งกายที่ช่วยเสริมบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเวิร์กชอปเสริมสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ทุกท่านที่เข้าร่วมงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่ กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์

"เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์" จัดงาน "BE BOLD FOR INCLUSION 2023" สนับสนุนความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมในวันสตรีสากล