ผู้บริหาร เอ็ม บี เค ร่วมงาน CEO Networking "เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล"

13 Mar 2023

นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 3  จากซ้าย) ร่วมต้อนรับ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ที่ 2 จากซ้าย) ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน CEO Networking ภายใต้โครงการ "เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล" ซึ่งจัดโดย สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยว ทั้งไทยและต่างประเทศได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเป็นการต่อยอดความร่วมมือที่จะในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องอาหาร ALATi โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ผู้บริหาร เอ็ม บี เค ร่วมงาน CEO Networking "เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล"