คณะกรรมการบริหาร SME D Bank ลงพื้นที่ จ.เชียงราย เยี่ยมชมกิจการลูกค้า พร้อมมอบนโยบายสาขาภาคเหนือตอนบน 'เติมทุนคู่พัฒนา' ยกระดับเอสเอ็มอีไทย

10 Mar 2023

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคาร ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมกิจการลูกค้าธนาคาร ที่ดำเนินธุรกิจมีส่วนช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ ได้แก่ บริษัท หญ่าโย ดีซี จำกัด ผู้ปลูกและผลิตกาแฟ รวมถึงเปิดร้านคาเฟ่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟแปรรูป แบรนด์ "YAYO COFFEE" และร้านอาหาร "โฟลว เชียงแสน" ตกแต่งและออกแบบด้วยบรรยากาศท้องทะเลและชายหาดสีขาว รองรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

คณะกรรมการบริหาร SME D Bank ลงพื้นที่ จ.เชียงราย เยี่ยมชมกิจการลูกค้า พร้อมมอบนโยบายสาขาภาคเหนือตอนบน 'เติมทุนคู่พัฒนา' ยกระดับเอสเอ็มอีไทย

ขณะเดียวกัน ยังร่วมประชุมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาขาของธนาคาร ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย สาขาเชียงราย สาขาน่าน และสาขาพะเยา เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผ่านกระบวนการ "เติมทุนคู่พัฒนา" พาเข้าถึงแหล่งทุน เสริมสภาพคล่องธุรกิจ ควบคู่กับส่งเสริมด้านการพัฒนา เติมความรู้ ช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพิ่มศักยภาพ และยกระดับธุรกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อความสำเร็จทางธุรกิจ สังคม ชุมชน รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ณ จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็ว ๆ นี้

คณะกรรมการบริหาร SME D Bank ลงพื้นที่ จ.เชียงราย เยี่ยมชมกิจการลูกค้า พร้อมมอบนโยบายสาขาภาคเหนือตอนบน 'เติมทุนคู่พัฒนา' ยกระดับเอสเอ็มอีไทย