เอสวีแอล กรุ๊ป รับประกาศเกียรติบัตร เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566

09 Mar 2023

นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตร แก่นางสาว วันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน (ที่ 5 จากซ้าย) ตัวแทนจากเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ในฐานะภาคีร่วมสนับสนุนองค์กรสตรี เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางสะพาน (กพสอ.) และอำเภอบางสะพาน โดยมีสมาชิกองค์กรสตรี จาก 7 ตำบล 3 เทศบาล กว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เอสวีแอล กรุ๊ป รับประกาศเกียรติบัตร เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566