แม่ทัพใหญ่ TEKA เดินทางไป สปป. ลาว พร้อมกับคณะวตท.รุ่นที่ 29 สานสัมพันธ์ที่ดี

08 Mar 2023

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) แม่ทัพใหญ่แห่ง TEKA เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว พร้อมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 29) สถาบันวิทยาการตลาดทุน เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถทางธุรกิจตลาดทุน โดยมีวิสัยทัศน์อันเป็นพลวัต และประกอบด้วยภาวะผู้นำที่มีคุณธรรม สามารถทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทั้งด้านภารกิจขององค์กร และบทบาทในสังคม

แม่ทัพใหญ่ TEKA เดินทางไป สปป. ลาว พร้อมกับคณะวตท.รุ่นที่ 29 สานสัมพันธ์ที่ดี

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit